ALUMO, s.r.o. Písek

 

Výrobní program

Zařízení pro regulaci úrovně hladin

Plovákové spínače slouží k automatické kontrole úrovně hladiny. Typ FS1Ex je určen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (v důlním prostředí I M2). Neobsahují žádnou nebezpečnou rtuť a plně nahrazuje plovákové spínače u nichž byla rtuť použita. působy použití: automatické ovládání čerpadel, pro vyprazdňování a plnění zásobních nádrží, jako ochrana proti přeplnění nádrží, pro zabránění chodu čerpadla naprázdno a signalizace maximální a minimální hladiny. Plovákový spínač FS1T je určen pro provoz v rozmezí teplot +1 až +100°C.


Detekční sonda DS1 (ve spojení s jednotkou pro regulaci hladin BHK-NOVO nebo s relém LV2D) je určena pro detekci maximální a minimální hladiny, automatické ovládání čerpadel a zabránění chodu čerpadel naprázdno. Detekční sondu je možné instalovat do nádrží, studní a vrtů.


Detekční sonda DS2 je určena pro detekci maximální a minimální hladiny, automatické ovládání čerpadel a zabránění chodu čerpadel naprázdno. Detekční sondu je možné instalovat do nádrží.


 

© Alumo, s.r.o. , 2008