ALUMO, s.r.o. Písek

 

Výrobní program

Požární hydranty

dle norem ČSN EN 14339 a ČSN EN 14384

Typ 1001
Typ 1002
Typ 1001.2
Typ 1002.2
   
Typ 2001
Typ 2002
Typ 2001.1
Typ 2002.1

Hydrant podzemní je zařízení určené k požárním (hasícím účelům), nouzovému odběru pitné nebo užitkové vody z vodovodních řádů, odvzdušnění potrubní sítě atd. Hydranty nadzemní se používají převážně v místech, kde je použití podzemních hydrantů nevhodné (hledání poklopů v trávě, blátě, sněhu apod.). Všechny hydranty jsou vyráběny v provedení DN80 PN16.

Prospekty ke stažení:

Jednoduchý uzávěr:

Dvojitý uzávěr:


 
Zařízení pro regulaci úrovně hladin

Plovákové spínače slouží k automatické kontrole úrovně hladiny. Typ FS1Ex je určen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (v důlním prostředí I M2). Neobsahují žádnou nebezpečnou rtuť a plně nahrazuje plovákové spínače u nichž byla rtuť použita. působy použití: automatické ovládání čerpadel, pro vyprazdňování a plnění zásobních nádrží, jako ochrana proti přeplnění nádrží, pro zabránění chodu čerpadla naprázdno a signalizace maximální a minimální hladiny. Plovákový spínač FS1T je určen pro provoz v rozmezí teplot +1 až +100°C.


Detekční sonda DS1 (ve spojení s jednotkou pro regulaci hladin BHK-NOVO nebo s relém LV2D) je určena pro detekci maximální a minimální hladiny, automatické ovládání čerpadel a zabránění chodu čerpadel naprázdno. Detekční sondu je možné instalovat do nádrží, studní a vrtů.


Detekční sonda DS2 je určena pro detekci maximální a minimální hladiny, automatické ovládání čerpadel a zabránění chodu čerpadel naprázdno. Detekční sondu je možné instalovat do nádrží.


Slévárenská a strojírenská výroba
  • odlitky z hliníku, mosazi a bronzi o hmotnosti 0,1 - 40 kg
  • kusová výroba
  • formování do písku
  • výroba modelových zařízení
  • výroba mříží, ocelových konstrukcí, svařování nerezových ocelí
  • Strojírenská činnost je zaměřená na opracování našich výrobků a zákaznických odlitků 

 

 

© Alumo, s.r.o. , 2008