ALUMO, s.r.o. Písek

 

Požární hydranty

dle norem ČSN EN 14339 a ČSN EN 14384

Hydrant podzemní je zařízení určené k požárním (hasícím účelům), nouzovému odběru pitné nebo užitkové vody z vodovodních řádů, odvzdušnění potrubní sítě atd. Hydranty nadzemní se používají převážně v místech, kde je použití podzemních hydrantů nevhodné (hledání poklopů v trávě, blátě, sněhu apod.). 

 
 

 

© Alumo, s.r.o. , 2008